හරි වැරැද්ද කාගේද ? (VIDEO)

0
Kolonnawa bike accident - හරි වැරැද්ද කාගේද ?

කොලොන්නාව – දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේදී පාර හරහා මාරු වීමට උත්සාහ කළ කාන්තාවක් සහ මාර්ගයේ ගමන් කළ යතුරු පැදියක් අනතුරට ලක්වූ CCTV දර්ශණ පෙළයි මේ දැක්වෙන්නේ.

මෙම අනතුරේ වැරදි කවුරුන්ද, නිවැරදි කවුරුන්ද.. ?

VIDEO : https://www.facebook.com/1895644790749693/posts/2900979766882852/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here