කිලෝ 80ක නිල් මැණික් පොකුරක්

0
කිලෝ 80ක නිල් මැණික් පොකුරක්

රත්නපුර, රක්වාන ප්‍රදේශයෙන් කිලෝ 80ක නිල් මැණික් පොකුරක් හමුවී ඇති බව අද දෙරණ ට වාර්තා වෙයි.

එම නිල් පොකුර මේ වන විට කොළඹ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් සතුව පවතින අතර, එය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අද (30) දින ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නිලධාරී පැමිණ තිබුණි.

එහිදී එය එම ආයතනයට භාරදීමට අදාළ ව්‍යාපාරිකයා කටයුතු කර ඇති අතර, බලධාරීන් ඔහුට පොරොන්දු වී ඇත්තේ එම මැණික් පොකුරේ වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කර එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ දී ජාත්‍යන්තර මැණික් වෙන්දේසියක් සඳහා එය ඉදිරිපත් කරන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here