අල්ලස් කොමිසම විසින් ගොනුකර තිබූ නඩු 8කින් සරණ නිදහස්

0
අල්ලස් කොමිසම විසින් ගොනුකර තිබූ නඩු 8කින් සරණ නිදහස්

නඩු 08 කින් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන මහතා නිදහස් කරන ලෙස කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළා.

ඒ,අල්ලස් කොමිසම විසින් ගොනුකර තිබූ නඩු අටකිනුයි.

එම නඩු අද (30) කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබූ අතර එහිදී අල්ලස් කොමිසම අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් නඩු පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙන බව දන්වා සිිටියා.

එහිදී අල්ලස් කොමිසම සහ විත්තියේ නීතිඥවරයා කළ කරුණු දැක්වීම සලකා බැලූ කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත්වරයා නඩු අටකින් සරණ ගුණවර්ධන මහතා නිදහස් කරන ලෙස නියෝග කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here