පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල සහ උපකාරක පන්ති ආරම්භ කරන්නේ කවදාද?

0
School - පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල සහ උපකාරක පන්ති ආරම්භ කරන්නේ කවදාද?
පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල සහ පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ,

“පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති විවෘත කරන දිනයක් තවම අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා නැහැ. විශේෂයෙන් පාසල් විවෘත කරන්න ප්‍රථම අපි ගුරුවරුන්ට එන්නත්කරණය ලබාදිය යුතුයි. විශ්වවිද්‍යාලවල කාර්යමණ්ඩල එන්නත්කරණ කටයුතු මේ දිනවල අපි කරගෙන යනවා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here