අද මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1251ක්

0
Covid New Cases - අද මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1251ක්
ශ්‍රී ලංකාවෙන් අද තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 241 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අද මේ දක්වා මෙරටින් හදුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන 1251 කි.

අද වාර්තා ආසාදිතයින්ද ඇතුළුව මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 264,046 ක්.

මේ අතර අද තහවුරු කරන ලද කොවිඩ් ම’රණ ගණන 34ක්.

මෙරට කොවිඩ් 19 පිළිබඳව නවතම තත්ත්වය මෙතනින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here