අද උදෑසන හුදකලා කළ සහ හුදකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ මෙන්න

0

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (30) අලුයම සිට හුදකලා කර ඇති අතර මෙතෙක් හුදකලා කර තිබූ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා බවින් නිදහස් කර තිබෙනවා..

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here