අද උදේ හුදෙකලා කළ සහ හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ මෙන්න

0
Lockdown - අද උදේ හුදෙකලා කළ සහ හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ මෙන්න
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (29) උදෑසන සිට හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම හුදකලා කර තිබූ ප්‍රදේශ කිහිපයක් ද අද සිට හුදකලා බවින් නිදහස් කර ඇති බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

 

Lifted lockdown

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here