තවත් කොවිඩ් ආසාදිත ම රණ 43ක්

1
Covid 19 deaths - තවත් කොවිඩ් ආසාදිත ම රණ 43ක්
ඊයේ (25) දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිත ම රණ 43ක් සිදුවී ඇති බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද තහවුරු කර තිබෙනවා.

මේ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත ම රණ ගණන 2814ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

අද තහවුරු කළ මරණ අතරින් 18ක්, කාන්තා ම රණ වන අතර, 25ක් පිරිමි පුද්ගලයින් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේ.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here