අද පළාත් කිහිපයකට ගිඟුරුම් සහිත වැසි

0
Rain - අද පළාත් කිහිපයකට ගිඟුරුම් සහිත වැසි
බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල, මෙන්ම මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සවස් කාලයේ දී හෝ රාත්‍රී කාලයේ දී වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවය.

වයඹ පළාතේ වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී 50ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇති විය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here