තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් හුදෙකළා කරයි

0
Police - තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් හුදෙකළා කරයි
මඩකළපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් අද අලුයම 6 සිට හුදෙකළා කෙරෙන බව යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here