තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0
Isolated area - තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ
කොවිඩ් -19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 12 කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 24ක් හෙට අලුයම 4.00 සිට හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
දෙමටගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ආරාමය පෙදෙස හා 66 වත්ත

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
බියගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ යටිහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මීගහවත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සියඹලාපෙවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම

කිරිබත්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ නාහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසම

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
සමන්තුරෙයි පොලිස් බලප්‍රදේශයේ නව වලතපිටිය ගම්මානය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
එරාවුර් පොලිස් බලප්‍රදේශයේ එරාවුර් ග්‍රාම නිලධාරී වසම

වාලච්චේනෙයි පොලිස් බලප්‍රදේශයේ මීරවෝදි නැගෙනහිර, මීරවෝදි බටහිර  හා මැන්චකෝලායි බදුරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
කොළොන්න පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දාපනේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

රත්නපුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කැළඳගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මුල්ලේ කන්ද වත්ත හා කොට්ටල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
කළුතර උතුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මහවස්කඩුව දකුණ

කළුතර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ මිනේරිතැන්න සුනාමි ගම්මානය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 
මනිපායි පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සාවට්කඩ්ඩු ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ
මහවෙල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දෙමදඔය, නිකගොල්ල හා නිකගොල්ල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ලග්ගල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කිවුලවාඩිය හා ගුරුවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
මාදම්පේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ මරක්කලගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
 
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
ගිනිගත්හේන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කැරොලිනා වතුයායට අයත් කඩවලවත්ත කොටස

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 
ඉඳුරුව පොලිස්බල ප්‍රදේශයේ ගෝනගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බොල්තුඩුවගම

මාතර දිස්ත්‍රික්කය
වැලිගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ පැලෑන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

එම නිවේදනය පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here