ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවත් කෙරේ – එම ප්‍රදේශ මෙන්න

0
isolated area - ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවත් කෙරේ – එම ප්‍රදේශ මෙන්න

පවතින සංචරණ සීමාවලට යටත්ව ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව අද (7) අලුයම සිට ඉවත් කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here