කාන්තාවක් මන්නා පිහියක් රැගෙන පැමිණ 5000 දීමනාව ඉල්ලා තර්ජනය කරයි

0
Rs 5000 allowance - කාන්තාවක් මන්නා පිහියක් රැගෙන පැමිණ 5000 දීමනාව ඉල්ලා තර්ජනය කරයි

රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව බෙදාදීමේ අවස්ථාවට මන්නා පිහියක් රැගෙන පැමිණ නිලධාරින්ගේ රාජකාරියට බාධා කළ බව කියන කාන්තාවක් අද (3දා) හුංගම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම කාන්තාව මන්නා පිහියක් අතැතිව පැමිණ ඡන්ද නාමලේඛනයට තම නම ඇතුළත් කර දෙන ලෙස ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට තර්ජනය කර ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කළා.

ඡන්ද නාමලේඛනයට නම ඇතුළත් නොවන අයට දීමනාව නොලැබෙන නිසා මෙලෙස නම ඇතුළත් කරන ලෙස ඇය තර්ජනය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here