සැකකරුවෙකු පොලිසියට අසභ්‍ය වචන කියමින් බැණ වදිනා වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට (Video)

0
Arrested person talk - සැකකරුවෙකු පොලිසියට අසභ්‍ය වචන කියමින් බැණ වදිනා වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට

යතුරුපැදියක් නතර කර තැබීම නිසා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ සැකකරුවෙකු පොලිස් සිර මැදිරියේ රඳවා තබා සිටියදී පොලිසියේ නිලධාරීන්ට පරුෂ වචනයෙන් බැණ වදින වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here