ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

0
covid 19 new cases in sri lanka last 24 hours - කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින්

ඊයේ (27) දිනය තුළ මෙරටින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2584ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඉන් වැඩිම පිරිසක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වන අතර කොළඹින් වාර්තා වන ගණන 429ක්.

ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් රෝගීන් 415ක් සහ කළුතරින් රෝගීන් 356ක් වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here