ලබන සතියේ පාන් මිල අඩුවන ලකුණු

0
Bread Prices - ලබන සතියේ පාන් මිල අඩුවන ලකුණු

දිවයින පුරා බේකරි හිමියන් විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව පාන් මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වී ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ ලබන සතියේ මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවයි.

එමෙන්ම පාන් ගෙඩියක මිල ඉහළ යාම හමුවේ අලෙවිය සියයට 50 කින් පමණ අඩු වී ඇති බව ද සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.