මහවෙන් ජාතික ජන බලවේග​යට 62% ක ප්‍රතිශතයක්

0
Jathika Jana balawegaya - මහවෙන් ජාතික ජන බලවේග​යට 62% ක ප්‍රතිශතයක්

මහව විවිධ සේවා සමුපකාර සංගම් මහා සභාව වෙනුවෙන් සභිකයන් තෝරා ගැනීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී සමස්ත ආසන සංඛ්‍යාවෙන් 62% ක ප්‍රතිශතයක් දිනා ගැනීමට ජාතික ජන බලවේග​ය​​‍​‍ සමත්ව තිබේ.

විවිධ සේවා සමුපකාර සංගමයට අයත් ප්‍රාදේශිකයන් 30 ක දී පැවති මෙම ඡන්ද විමසීමේ දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සිය බලය තහවුරු කරගෙන ඇත.

මෙහිදී ජාතික ජන බලවේග​ය​ට ආසන හැට දෙකක් (62), පොදුජන පෙරමුණට ආසන දහයක් (16),සමගි ජන බලවේගය ට ආසන්න දාහතරක් (14 ක් හා ස්වාධීන කණ්ඩායමට ආසන නවයක් (9) ක් වශයෙන් බෙදී ගොස් තිබේ.

මහව සමූපකාර ප්‍රාදේශික තිහක් (30) සඳහා සභිකයන් සිය දෙනකු තෝරා පත් කර ගන්නා අතර ඡන්ද විමසීමේ දී පැවති ප්‍රාදේශීය 30 න් 13 ක් සඳහා ඉදිරිපත් වූ සියලු සභිකයන් ජාතික ජන බලවේග​යෙ​න් තේරී පත් වීම ද මෙහිදී කැපී පෙනෙන සිද්ධියකි.