ශ්‍රී ලංකාවට වසර 10කට ණය සහනයක් දීමට පැරිස් සමාජය යෝජනා කරයි

0
Paris Club - ශ්‍රී ලංකාවට වසර 10කට ණය සහනයක් දීමට පැරිස් සමාජය යෝජනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන මූල්‍ය අර්බුදය විසඳීම සඳහා පිළියමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා වසර 10 ක සහන කාලයක් ලබා දීමටත් ඉන්පසුව වසර 15 ක කාල සීමාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිමටත් පැරිස් සමාජය යෝජනා කර ඇතැයි හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.

පැරිස් සමාජය පැහැදිලිවම ඉඟි කරන්නේ ධනය අසමාන ලෙස බෙදී ගියද ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පණ දීම සඳහා ගෝලීය උතුරට සමාන කප්පාදුවක් දකුණ ද දරා ගත යුතු බව යැයි හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පණ දීමට ණය හිමියන්ට විශාල පාඩුවක් විඳීමට සිදුවනු ඇති බව හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.

කෙසේ නමුත් පැරිස් සමාජය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ණය හිමියන් වන චීනයට සහ ඉන්දියාවට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර නැතැයි හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව දෙසැම්බර් මාසයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ලබා ගැනීම සඳහා විධායක කමිටු අනුමැතිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් චීන රජය සමග නිල වශයෙන් සාකච්ඡා ආරම්භ කර නොමැති වීම හේතුවෙන් දෙසැම්බර් කාල සීමාව ඉතාමත් අපහසු බව හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.

එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ලබා ගැනීම සඳහා විධායක කමිටු අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට බලාපොරොත්තු තැබිය හැක්කේ මාර්තු මස පැවැත්වෙන රැස්වීමේදී බව හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා තෙක් ඉදිරි මාස තුන සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට කෙටි කාලීන මූල්‍ය පහසුකම් අවශ්‍ය වන බවත් සියල්ල යථා තත්ත්වයට පත් වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සහ ආර්ථික අර්බුදය නිසැකවම තවත් නරක අතට හැරෙණු ඇති බවත් හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.