හෙට සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

0
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ - today isolated area in sri lanka

හෙට අලුයම 4.00 සිට තවත් රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දක්වනවා‍.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here