අවශ්‍ය තැන් වලට පමණක් උදවු කරන්න ජාවාරම් කාරයින්ට හසුවෙන්න එපා – ඇමති සුදර්ශණී ( සම්පූර්ණ නිවේදනය )

0
සම්පූර්ණ නිවේදනය

කොරෝනා රෝගය නොසිතූ ලෙස හිස එසවීමත් සමග ඇතිවූ රෝහල් වල උපකරණ හිඟයන් තමාගේ ඉල්ලීම මත ධානපතියන් විසින් පියවා දීම පිළිබඳව ස්තූති වන්ත වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සඳහන් කරයි.

නමුත් තමන්ගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර ලෙසම ජාවාරම් කරුවන් විසින් එම ඉල්ලීම් ව්‍යාජ ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් සෞඛ්‍ය උපකරණ ඉල්ලීම් පිළිබඳවද එතුමියට වාර්ථා වී ඇති බවද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එතුමිය සඳහන් කර සිටී.

සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්

එවැනි අසත්‍ය නිවේදනයක් පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here