ගෝඨා ජනපති කරවීම ගැන මම පසුතැවිලි වෙනවා! (VIDE0)

0
Wijeyadasa Rajapakhse - ගෝඨා ජනපති කරවීම ගැන මම පසුතැවිලි වෙනවා

තමා‌ගේ දේශපාලන ජීවිතයේ පසුතැවිලි වීමට හේතු වන කරණු 2ක් ඇති බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි.

ඉන් පළමුවැන්න 20 වැනි සංශෝධනයට අත එසවීම බව කී ඒ මහතා දෙවැන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති කරවීම බවද කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here