ශ‍්‍රී ලංකාව චීන බැංකුවකින් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ඉල්ලයි

0
Sri Lanka seeks $ 500 million loan from Chinese bank - ශ‍්‍රී ලංකාව චීන බැංකුවකින් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ඉල්ලයි
චීනයේ පිහිටා ඇති ජාත්‍යන්තර යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ඉල්ලා තිබේ.

මෙම ණය මුදල අයදුම් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකවේ හරිත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යයි පවසමිනි.

2016 වසරේදී මෙම බැංකුව පිහිටුවා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව එහි ආරමභක සාමාජිකයෙක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලා ඇති ණය මුදල ලබා දීමට මේ දක්වා එකගතාවක් පල කර නැති බවද වාර්තා වෙයි.