ආණ්ඩුවේ පසුපෙළ භේද වෙලා?

0
The backbench of the government is divided - ආණ්ඩුවේ පසුපෙළ භේද වෙලා?

ආණ්ඩුවේ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර ද මේ වන විට බෙදීමක් ඇති වී ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පසුපෙළ කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනකු කණ්ඩායමේ එකඟතාවකින් තොරව වෙනම මාධ්‍ය හමු පැවැත්වීම මෙම බෙදීමට හේතුවී ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ.

කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනකු ගිය සතියෙත් ,ඊට කලින් සතියේත්, මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිළ නිවසක වෙනම මාධ්‍ය හමු පවත්වා ඇති අතර, එය ආණ්ඩුවේම ඉහළ අයකුගේ අවශ්‍යතාව මත පවත්වා ඇති බව ද වාර්තා වේ.

මේ අතර,සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම බුද්ධි අංශ වාර්තාව මත සිදුකරන ලද්දක් බවට පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයකු වන තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ද පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විරෝධය පළකර ඇතැයි මාර්ග වලින් පැවසේ.