විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම නිවේදනය

0
The latest announcement about the power cut - විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම නිවේදනය

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 3000ක් ලබාදීම හේතුවෙන් අද දිනයේ දී විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නො වන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

එහි අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇන්ඩෘ නවමනි කියා සිටියේ, මේ වනවිට තෙල් සංස්ථාවෙන් ලැබුණු ඉන්ධන කැලණිතිස්ස බලාගාරය වෙත යොමු කරමින් පවතින බවයි.

පසුගිය දිනවල දී විදුලිය කප්පාදුව පිළිබඳ රට තුළ මහත් සේ කතාබහකට ලක් වුණා.

නොරොච්චෝල බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රීය වීම හා දිනක විදුලිය නිෂ්පාදනය අවශ්‍ය දැවි තෙල් ලබාගැනීමට පැවති ඩොලර් හිඟය මීට හේතු වුණා.

ගාමිණී ලොකුගේ ඇමතිවරයා පුන පුනා මාධ්‍යය ඉදිරියේ විදුලිය නො කපන බව පැවසුවත් පසුගිය දින කිහිපයේ ම විටින් විට විදුලි කප්පාදුව සිදු වුණා.