තවත් කොවිඩ් මරණ 11ක් වාර්තා වෙයි

0
Covid Deaths in Sri Lanka Yesterday - තවත් කොවිඩ් මරණ 11ක් වාර්තා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් මරණ 11ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 15180ක් ලෙසටයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ 12 තහවුරු කර ඇති මෙම මරණ අතර කාන්තාවන් 4ක් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 7ක් වනවා.

අවුරුදු 30ට අඩු වයස් කාණ්ඩයේ මරණ වාර්තාවී නොමැති අතර අවුරුදු 30ත් 59ත් අතර පිරිමි පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු මියගිය පිරිස අතර වනවා.

අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි වයස් කාණ්ඩයේ මරණ 8ක් සිදුව තිබෙනවා. ඒ පිරිමි 4ක් සහ කාන්තාවන් 4ක් වශයෙන්.

අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි වයස් කාණ්ඩයේ මරණ 8ක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ පිරිමි 4ක් සහ කාන්තාවන් 4ක් වශයෙන්.