ඉවත් කළ ලිට්‍රෝ සභාපති යළි පත්කරයි

0
Removed Litro chairman reappointed by president - ඉවත් කළ ලිට්‍රෝ සභාපති යළි පත්කරයි

ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති ලෙස යළි තෙසාර ජයසිංහ මහතා සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් කර පැය කීපයකට පසු යළි එම ධූරයට පත්කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මහතා ඔහු ඉවත් කිරීමේ ලිපිය අද පෙරවරුවේ යවා ඇතත් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලිට්‍රෝ ගෑස් පරියන්තය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු හිටපු සභාපති තෙසාර ජයසිංහ යළි එම තනතුරේ පිහිටුවන්නැයි උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව සභාපති ඉවත්කර පැය කීපයකට පසු ඔහු යළි සේවයේ යෙදවා ඇත.

තෙසාර ඉවත් කිරීමෙන් පසු හිස් වූ තනතුරට නිවාස සංකීර්ණයේ හිටපු සභාපති රේණුක පෙරේරා පත් කළ බවට දැනුම් දී තිබුණි.