අද කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 16ක් ජල සැපයුම නෑ

0
Many areas in Colombo are water cut for 16 hours today - අද කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 16ක් ජල සැපයුම නෑ
අද දිනයේදී කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 16 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 08.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා කොළඹ, දෙහිවල ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ සහ කඩුවෙල යන මහ නගර සභා බලප්‍රදේශ සඳහා ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

මහරගම, බොරලැස්ගමුව සහ කොළොන්නාව යන නගර සභා බල ප්‍රදේශ, කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශ සහ රත්මලාන යන ප්‍රදේශ සඳහා අදාළ කාලය තුළදී ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට විදුලි සැපයීමෙහි අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කලේ.