වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කෙරේ

0
State Minister Susil Premajayantha removed from post with immediate effect - වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කෙරේ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් නෙරපා හැරීමට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර තිබෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, ජනාධිපතිවරයා වෙත ඔහු සතු විශේෂ බලතල උපයෝගී කරගනිමින්.

ඊයේ හවස පැවති කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේ දී ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අප්‍රසාදයෙන් අදහස් පළ කර ඇති බවට යි වාර්තා වන්නේ.

එහි දී ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ, රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස තනතුරු දරමින් රජයේ ක්‍රියාමාර්ග විවේච්නය කිරීම සිදු නොකළ යුත්තක් බව යි.

පසුගිය ඉරිදා දෙල්කඳ මහජන පොළට පැමිණි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත එහි දී රූපවාහිනී මාධ්‍ය වාර්තාකරුවන් හමුවේ, අදහස් දක්වමින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩපිළිවෙළ දැඩි ලෙස විවේචනය කළ අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සහමුලින් ම අසමත් බව එහි දී කියා සිටියා.