අද රටම අමාරුවේ.. කරන්න පුළුවන් අයට දැන් බාර දිය යුතුයි…

0
Susil Premajayantha Statement of Current Situation in the Country - අද රටම අමාරුවේ.. කරන්න පුළුවන් අයට දැන් බාර දිය යුතුයි...

කරන්න බැරි දේවල් කරන්න ගොස් අද රටම අමාරුවේ වැටී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කරයි.

පොහොර නැති කළ පසු ගොවීන් ඵලදාව ගන්නේ කෙසේදැයි ඔහු ප්‍රශ්න කරයි.

අද ඇතිවී තිබෙන තත්වයට තීන්දු තීරණ ගත් අය වගකිව යුතුව ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කලේය.

හරි තීන්දු තීරණ ගත් ගන්න තිබුණ ද දැන් ඒ සඳහා කාලය අවසන් වී ඇති බවත් හරි තීන්දු ගන්න දැන් සිදුවන්නේ වෙනත් පිරිසකට බවත් ඔහු කීය.

දෙල්කඳ පොළෙන් එළවළු මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වෙත ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේය.

මෙරටට සිදුවූ විදේශ ආක්‍රමණ අවස්ථාවලදීවත් මේ තරම් හානියක් කෘෂිකර්මයට සිදු නොවුනු බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

කරන්න බැරි අය ඉවත්ව පුළුවන් අයට දැන් බාර දිය යුතු බවද එහිදී ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේය.