මද්දකට හසුවූ සුදු පැහැති ඉත්තෑවා

0
Rare White Ittewa Found in Kolonna - මද්දකට හසුවූ සුදු පැහැති ඉත්තෑවා

කොළොන්න කෝප්පකන්ද ප්‍රදේශයේදී මද්දකට හසු ව සිටි දුර්ලභ ගණයේ ඉත්තෑවෙකු හමු වී තිබෙනවා.

මෙම සුදු ඉත්තෑවා එම මද්දත් සමගම අසල තිබූ නිවසකට පැමිණ ඇති අතර පසුව නිවසේ හිමිකරු උඩවලව වනජීවී නිලධාරීන්ට ඉත්තෑවා භාර දී තිබෙනවා.

අනතුරුව ඇත් අතුරු සෙවනෙහි රඳවා ප්‍රතිකාර සිදු අර ඇති අතර උඩවලව වනජීවී කලාපය භාර පශු වෛද්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ඉත්තෑවා මද්දෙන් මිදීමට උත්සහ කිරීමේදී ගැඹුරු තුවාල සිදු වී ඇති බවයි.