උත්සව සමයේ සතොසෙන් සහනයක්.. ඇමතුමක් දීලා භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්නේ මෙහෙමයි…

0
Sathosa Relief During the Festive Season - උත්සව සමයේ සතොසෙන් සහනයක්.. ඇමතුමක් දීලා භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්නේ මෙහෙමයි...

උත්සව සමයේදී සහනදායී අන්දමින් සතොස හරහා ජනතාවට සහල් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීමට කටයුතු කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

සතොස වෙළෙඳසැළක් නොමැති ස්ථානවල ජනතාවට 1998 දුරකථන අංකය හරහා තමන්ගේ නිවසටම භාන්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගත හැකි බව ඊයේ(06) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“සතොස ශාඛා ජාලය හරහා රුපියල් 100කට වඩා අඩුවෙන් නාඩු සහල් සහ කැකුළු සහල් අළෙවි කිරීම කරනවා. උත්සව කාල පරිච්ඡේදයත් සමඟ අපට රාජ්‍ය මැදිහත්වීමක් තුළින් කිසියම් ආකාරයක සහනයක් ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා මැදිහත්වෙලා භාණ්ඩ ටික පාරිභෝගික ජනතාවට සාධාරණ මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. සතොස වෙළෙඳසැළක් නොමැති ස්ථානවල 1998 දුරකථන අංකයට දැනුම් දීමෙන් තමන්ගේ නිවසට භාන්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගන්න පුළුවන්.”

“ප්‍රමාණයන් වැඩි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි බලනවා ඉදිරියේදී සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. පුළුවන් වුණොත් එක පාරිභෝගිකයෙකුට ලබාදෙන ප්‍රමාණය ඉහළ නංවන්න කටයුතු කරනවා.”