එලවළු නොමැතිව නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමයි

0
Nuwara Eliya Economy Center Closed - එලවළු නොමැතිව නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමයි
නුවරඑලිය ප්‍රදේශයේ එලවළු වගා කරන ගොවින් (21) දින නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එලවළු තොග ලබාදිම ප්‍රතික්ෂේප කල නිසා නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය (21) දින වසා දැමුණු බව සමස්ත ලංකා විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එකමුතුවේ සභාපති අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසිය.

අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා (21) දින මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ නුවරඑලියේ එලවළු වගා ගොවින්ට අවශ්‍ය කරන රසායනික පොහොර , කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා නොදිම හමුවේ ගොවින් මේ වන විට වගා කර ඇති අස්වැන්නේ ඵලදාව අඩුවිම හමුවේ එයට විරෝධය පැමක් වශයෙන් (21) දින නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත එලවළු තොග ලබාදිමෙන් වැලකි සිටි බවයි.

රටේ සමස්ත එලවළු වගා කරන ගොවින්ට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර , කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ලබා නොදිම හමුවේ කොළඹ මැනිං වෙලදපොල , දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය , තඹුත්තේගම විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන රැසකටම දිනපතා ලැබෙන එලවළු තොග ප්‍රමාණය ඉතා අඩු වි ඇති බවයි.

පවත්නා තත්ත්වය මත ඉදිරියේදි එම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සම්පුර්ණයෙන්ම වසා දැමිමට සිදු වන බවත්,කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරින් මේ සදහා නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනිම හමුවේ මෙම තත්ත්වය උද්ගත වි ඇති බවයි අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටින්නේ.