විදෙස් ණය එපා.. කංසා වගා කර මුදල් සොයමු…

0
විදෙස් ණය එපා.. කංසා වගා කර මුදල් සොයමු...
ණය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සොයා යායුතු නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පැවසුවා.

2022 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තුන් වන දින විවාදයට එක්වෙමින් ඇය සඳහන් කළේ කංසා බෝගය වගා කිරීමෙන් විදේශ විනිමය උපයා ගත හැකි බවයි.

“අපට වාණිජ භෝගයක් ඉතිරි වෙලා නෑ .නමුත් අපිට සොබාදහමෙන් හා දෙවියන්ගෙන් ලැබිලා තිබෙනවා භෝගයක්.ඒ තමයි කංසා .මම යෝජනා කරනවා මේ රට තුළ රජයේ අනුග්‍රහයෙන් කංසා වගාව නීතිගත කර වගා කළ යුතුයි. අපි යන්න ඕනේ නෑ IMF එකට සල්ලි ගන්න.කාගෙන්වත් ණය ගන්න ඕනත් නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ බෝගය වගා කරලා මේකෙන් විදේශ විනිමය සපයා ගන්න ” යනුවෙන් ඇය සඳහන් කළා.