හිටපු ජනාධිපතිට ඉදිරියේදී පොළොන්නරුවට යාමට නොහැකි තත්ත්වයක්?

0
Maithipala Sirisena Statement of Fertilizer - හිටපු ජනාධිපතිට ඉදිරියේදී පොළොන්නරුවට යාමට නොහැකි තත්ත්වයක්?
පොහොර නොමැතිවීමෙන් ගොවියා මුහුණ පා ඇති ඛේදවාචකය හේතුවෙන් ඉදිරියේදී තමාට ද පොළොන්නරුවට යාමට නොහැකි තත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ සභාපති, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කරනවා.

පොහොර නොමැතිවීම හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයේ ඇතිවී ඇති අර්බුදය නිසා ගොවියාට යන එන මං නැති වී ඇතැයි කී හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෑත ඉතිහාසයේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ඇතිවූ විශාලම ඛේදවාදකය මේ වන විට දක්නට ලැබෙන බව ද සඳහන් කළේළා.

“මේ තත්වය තුළ තව ටික දවසකින් මටත් පොළොන්නරුවේ යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ.” යැයි කී ඔහු “ගොවීන් තුළ ඇති ආවේගය, සංවේදීතාව, පීඩනය නිසා මටත් එන්න එපා කියන්න පුළුවන්.” යැයි ද සඳහන් කළා.

එම ප්‍රකාශයක පහතින් නැරඹිය හැකියි.