තවත් කොවිඩ් මරණ 198 ක් වාර්තා වෙයි

1
Covid Deaths Yesterday in Sri lanka - තවත් කොවිඩ් මරණ 198 ක් වාර්තා වෙයි

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තවත් කොවිඩ් මරණ 198ක් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 7948ක්.

ඊයේ (24) තහවුරු කළ මෙම මරණ අතරට පිරිමි පුද්ගලයන් 119ක් සහ කාන්තාවන් 79ක් අයත්.

වයස අවුරුදු 30ට අඩු වයස් කාණ්ඩයේ පිරිමි පුද්ගලයෙක් ද මියගිය පිරිස අතර වනවා.

අවුරුදු 30ත් 59ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පිරිමි 37ක් සහ කාන්තාවන් 14ක් මියගොස් තිබෙනවා.

අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි වයස් කාණ්ඩයේ මරණ 146ක් මෙම මරණ 198 අතරට අයත්.

ඒ පිරිමි 81ක් සහ කාන්තාවන් 65ක් වශයෙන්.