ඇඳිරි නීතිය සමඟ පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන සේවා

0
Public Services in Quarantine Curfew - ඇඳිරි නීතිය සමඟ පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන සේවා
නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැණවීමත් සමඟ පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන සේවා 19 ක් පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සේවා, පොලිස් ස්ථාන, ග්‍රාම නිළධාරීන්, සියලු ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්, පළාත් පාලන අංශ පවත්වාගෙන යා හැකියි.

ජල – විදුලිය – ඉන්ධන පිරවුම්හල් – ගෑස් මධ්‍යස්ථාන – ගරාජ වැනි උපයෝගීතා සේවා, කෘෂිකාර්මික අංශ, ඔන්ලයින් ක්‍රමයට බෙදා හැරීම් සිදුකිරීම සඳහා ග්‍රොසරි හා සුපිරි වෙළඳ සැල් මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය සේවා බෙදා හැරීම් සඳහා ද අවසර හිමිවනවා.

ඩිලිවරි ක්‍රමයට බේකරි නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම්, බැංකු, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ප්‍රවාහන කටයුතු / කොවිඩ් නොවන මරණ සඳහා අවමංගල්‍ය කටයුතු, අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් සඳහා නිවසකින් එක් අයෙකුට පමණක් බැහැරවීම ද සිදුකල හැකි බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

අවුරුදු 65 ට වැඩි නිධන්ගත රෝග සහිත කිසිවෙකුත් වෛද්‍යමය අවශ්‍යතාවයකට හැර නිවසින් බැහැර නොවිය යුතුයි. කිසිදු පුද්ගලික හමුවීම් යොදාගත නොහැකියි.

ඉදිකිරීම් වැනි දෛනික වැටුප් ලබන කම්කරුවන්, සංචාරක අංශ මෙන්ම දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් කමිටු මගින් අනුමැතිය දෙන වෙනත් ඕනෑම අංශයක් සඳහාද අවසර ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කලා.

කෙසේවෙතත් ආගමික රැස්වීම්, අවන්හල්, හෝටල්, උපකාරක පංති, ක්‍රීඩා කටයුතු, සිනමා ශාලා, ස්පා වැනි දෑ පවත්වාගෙන යාමට කිසිදු අවසරයක් හිමිවන්නේ නැහැ.