මෙරට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන වාර්තා වෙයි

1
Covid Deaths Sri Lanka Yesterday - මෙරට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන වාර්තා වෙයි
තවත් කොරෝනා මරණ 195ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

එය මෙතෙක් දිනකදී වාර්තා කරන ලද වැඩිම මරණ ගණනයි.

ඒ සමගම මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 6,985 දක්වා ඉහල යයි.

එමෙන්ම අද දිනයේ වාර්තා වි ඇති කොරෝනා ආසාදිත ගණන 3,839ක් වන අතර එය දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිත ප‍්‍රමාණයයි.